Thùng xe tải Dongfeng 4 chân L315 – 17.95 tấn thùng mui bạt

Thùng xe tải Dongfeng 4 chân L315 - 17.95 tấn thùng mui bạt

Thùng xe tải Dongfeng 4 chân L315 – 17.95 tấn thùng mui bạt